Werkwijze

Geprotocolleerde
werkwijze

Bij Meddis wordt een geprotocolleerde werkwijze gehanteerd. Niet alleen om de rapporten uniform te houden voor onze klanten, maar ook om er zeker van te zijn dat alle relevante informatie uit het Holterbestand achterhaald wordt.

De geprotocolleerde werkwijze houdt in dat iedere analist de Holteranalyse op gelijke wijze doorloopt. Ook worden op vooraf vastgestelde criteria ECG-strips aan het rapport toegevoegd. Indien de uitslag van een Holteranalyse direct onder de aandacht van de arts gebracht moet worden, dan wordt de klant direct geïnformeerd. Ook dit valt onder het protocol.

De protocollen zijn opgesteld, en worden nauwkeurig nageleefd, om de kwaliteit te borgen. Daarbij heeft de klant de zekerheid dat het Holterrapport alle bijzonderheden van de Holterregistratie bevat. Ieder jaar worden alle protocollen geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld c.q. aangepast.

Contact met Meddis

Wilt u in contact komen met een van onze deskundige? Neemt u dan contact op met ons via 0165 – 550 648.

Op onze contactpagina treft u meerdere contactmogelijkheden en ons contactformulier.

Adres en contact

Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal
0165 – 550 648
info@meddis.nl

© Copyright Meddis Holterservice 2020