Disclaimer

Duidelijkheid over de
website informatie

Informatie die op deze website geplaatst is, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle informatie waaraan rechten kunnen worden ontleend zal zijn opgenomen in de offerte en zal aan het begin van de dienstverlening worden uitgereikt.
De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden.

Inhoud

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud van de website, dan kunt u dat doen via een bericht op de contactpagina. Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.

Auteursrechten

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via een bericht contact met ons op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

Coookie-beleid

De website van Meddis Holterservice maakt gebruik van cookies.

Inhoud disclaimer

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste. Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Datering tekst disclaimer

  • Oorspronkelijke tekst: Roosendaal d.d. 9 mei 2018

Contact met Meddis

Wilt u in contact komen met een van onze deskundige? Neemt u dan contact op met ons via 0165 – 550 648.

Op onze contactpagina treft u meerdere contactmogelijkheden en ons contactformulier.

Adres en contact

Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal
0165 – 550 648
info@meddis.nl

© Copyright Meddis Holterservice 2020