Holteranalyse

Betrouwbaar
zicht op hartritmes

Onze Holteranalyse specialisten dragen zorg voor ruim 22.000 Holteranalyses per jaar. Dit aantal is groeiende daar steeds meer ziekenhuizen, huisartsenlaboratoria en dierenartsen overtuigd zijn van de meerwaarde van het uitbesteden van Holteranalyses aan Meddis. De onderstaande analyses worden voor onze klanten verricht:

Ritme en geleidingsanalyse

Een 24-uurs Holteropname wordt standaard gebruikt voor het analyseren van ritme- en geleidingsstoornissen. Een 48-uurs Holteropname is met name geschikt voor het constateren van ST-deviaties, ventriculaire- en supraventriculaire tachycardieën en klachten gerelateerde afwijkingen.

Holters voor kinderen

Bij het analyseren van Holters voor kinderen is het van belang om goed te kunnen rapporteren over met name de supraventriculaire aritmieën, de QT-tijd en de activiteit van het atrium. Onze analisten zijn daarin gespecialiseerd.

Heart Rate Variability (HRV)

Middels analyse van de (ir)regulariteit van het sinusritme, kan de activiteit van het autonome zenuwstelsel gekwantificeerd worden. Deze speciale analyse wordt toegepast na een hartinfarct, bij hartfalen, neuropathie bij diabetes en bij toediening van hoge doses cytostatica.

ST-analyse

Het beoordelen van ST-segmenten helpt om een uitspraak te doen over de aanwezigheid van eventuele ischaemie of de invloed van een (nieuw) medicament op de zuurstofconsumptie van het hart. Een 48-uurs Holter maakt ST-analyse accuraat en betrouwbaar (i.v.m. een 24 uurs Holteranalyse).

QT-analyse

Het nauwkeurig meten (analyseren) van de QT-tijd is ter bepaling van de aanwezigheid van het lange QT-tijd syndroom (LQTS). Een afwijkende QT-tijd kan al bij de geboorte aanwezig zijn, maar ook als gevolg van medicijngebruik. Meddis gebruikt speciale hoogwaardige software om verschillende QT-analyses te verrichten.

Pacemakers

De analyse van een 24- of 48-uurs pacemaker Holterregistratie geeft een goed inzicht in de werking van de pacemaker en de reactie hierop van het hart.

Eventrecording

Met een eventrecorder worden minder frequent voorkomende (hart)klachten geregistreerd.

Holters voor huisdieren

Ook een hond of en kat kan hartklachten hebben. Meddis verzorgt ook deze specialistische Holteranalyses.

Contact met Meddis

Wilt u in contact komen met een van onze deskundige? Neemt u dan contact op met ons via 0165 – 550 648.

Op onze contactpagina treft u meerdere contactmogelijkheden en ons contactformulier.

Adres en contact

Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal
0165 – 550 648
info@meddis.nl

© Copyright Meddis Holterservice 2020