Profiel

Partner voor
alle soorten holteranalyses

Meddis is sinds 1988 actief als dienstverlener op het gebied van holterregistraties voor Nederlandse ziekenhuizen, farmaceutische onderzoekbureaus en pacemakerfabrikanten. Ons team van analisten en administratief medewerkers draagt zorg voor het groeiend aantal van ruim 22.000 holteranalyses per jaar.

Bij Meddis staat de klant en het product (de holteranalyse) centraal. De holteranalyses en de rapporten worden afgestemd op de wensen van de klant. De klant bepaalt hoe en wat er opgenomen moet worden in het holterrapport. Vanzelfsprekend worden daarnaast alle bijzondere en relevante bevindingen zorgvuldig in kaart (en beeld) gebracht.

Professionele holteranalyses door gecertificeerde specialisten

Meddis werkt met state-of-the-art digitale opname- en analyseapparatuur. De aangeboden holterregistraties worden middels geprotocolleerde procedures geanalyseerd. Alle holteranalisten zijn in het bezit van het landelijk erkend certificaat voor het analyseren van holterregistraties (uitgegeven door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant). Tweemaal per jaar volgen de analisten bijscholing in verband met de geldigheid van deze certificaten. Uitgebreide audits ten behoeve van farmaceutisch onderzoek leveren Meddis steeds opnieuw een positieve beoordeling op.

Naast de reguliere ritme- en geleidingsanalyse verricht Meddis ook ST-analyse, Heart Rate Variability analyse, Pacemaker- en Pediatrische analyse. Vanzelfsprekend kunnen er 24- en 48-uurs Holters worden geregistreerd en geanalyseerd.

Research holters

Meddis is ook actief in het analyseren van research holters. Per onderzoeksopdracht wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een standard operating procedure opgesteld ter analyse en beoordeling van de holterregistraties. Hierin wordt onder andere opgenomen hoe en welke data geanalyseerd worden plus de bijbehorende instellingen van de analyseapparatuur. Research holters moeten voldoen aan zeer hoge kwaliteitsnormen. Meddis voldoet hier volledig aan.

Contact met Meddis

Wilt u in contact komen met een van onze deskundige? Neemt u dan contact op met ons via 0165 – 550 648.

Op onze contactpagina treft u meerdere contactmogelijkheden en ons contactformulier.

Adres en contact

Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal
0165 – 550 648
info@meddis.nl

© Copyright Meddis Holterservice 2020