Veel gestelde vragen (FAQ)

Betrouwbaar
zicht op hartritmes

Een Holter ECG, of kortweg ‘Holter’, is een methode om 1 dag tot 7 dagen lang het hartritme van een persoon te registreren. Het apparaat waarmee dit gedaan wordt, is een kleine recorder, die met behulp van elektroden of plakker op de borstkas worden geplakt. U krijgt  een dagboek mee of download de app in de Android store, waarin u uw activiteiten gedurende de opname moet opschrijven. Zo kan later het geconstateerde hartritme op een bepaald tijdstip worden vergeleken met de activiteiten die u op dat moment aan het doen was. Op deze manier kan dan de oorzaak van uw klachten, zoals hartkloppingen, duizeligheid, wegrakingen, etc. worden onderzocht.

Met een klachtenrecorder (of cardiac event recorder) is het mogelijk om af en toe optredende klachten te ‘registreren. U draagt enkele dagen tot en weken een opnamerecorder en op het moment dat u klachten heeft, zet u de opnamerecorder aan om een ECG op te slaan. Onze analisten lezen het geheugen van de klachtenrecorder uit, analyseren het ECG en brengen verslag uit aan de arts.

Maak eerst uw huid schoon en droog. Plak daarna de losse plakker op dezelfde plaats terug. Plak voor extra versteviging een pleister (leukoplast) ruim over de elektrode en de huid. Noteer in het dagboekje op welke tijd de elektrode los zat. Bij twijfel neemt u contact op met uw ziekenhuis of met Meddis.

1) Als u de kleine zwarte recorder van het ziekenhuis heeft meegekregen dan mag u hiermee douchen.

2) Heeft u een ander type recorder meegekregen, dan mag u daarmee niet douchen.

Ja, u mag in een sauna als u aangesloten bent op een Holter of een klachtenrecorder draagt. Ook mag u gebruik maken van een infra-rood sauna.

Let wel! De apparatuur kan er tegen, maar door het transpireren zullen hoogst waarschijnlijk de ECG-electroden/plakkers los gaan. Indien dat gebeurt, maakt u hiervan een notitie in uw Holterdagboek en vervangt u de elektrode.

Ja, dat mag, mits uw elektrische deken gebruik maakt van zwakstroom. Al vele jaren worden alleen zwakstroom elektrische dekens gemaakt.

Liever niet. Hoewel de recorder waterdicht is, kan er mogelijk zand in het aansluitpunt van de recorder met de kabeltjes komen. Dit kan dan storingen veroorzaken, of het apparaat zelfs beschadigen. Analyse van de opname kan dan niet of nauwelijks plaatsvinden.

U mag rustig door een detectiepoortje lopen met de Holter of klachtenrecorder. Dit beïnvloedt de opname niet. Het alarm zal echter wel afgaan omdat de recorder metaal bevat.

Ja, de MRI-scanner maakt gebruik van magnetische velden die de opname verstoren en kan zelfs onherstelbare beschadiging aan de opnameapparatuur veroorzaken. Als u een MRI-scan moet laten maken, koppel dan vooraf de recorder af. Sluit de recordfer weer aan nadat de MRI is gemaakt.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Meer holter informatie

Een holterrecorder is een uiterst verfijnd en gevoelig opname apparaatje dat uw hartslag registreert. Meddis maakt gebruik van de modernste holterrecorders die net iets groter zijn dan een klein (lucifer) doosje. Een holterrecorder is niet waterdicht en contact met water moet dan ook worden voorkomen!

In het ziekenhuis wordt een holterrecorder aangesloten. Elektroden (plakkers) worden op de borstkast geplakt en de recorder wordt aangezet. U krijgt te horen wanneer u terug moet komen om de holterrecorder af te koppelen. Dan wordt de recorder uitgezet en de elektroden verwijderd. Doe dit niet zelf (zonder dat dit gevraagd wordt en zonder instructie)!

Tijdens het opnemen van uw hartslag doet u zoveel mogelijk zoals u normaal ook doet (werk, sporten, klussen, winkelen of klussen enzovoort). Bijzonderheden noteert u in het dagboekje dat u heeft meegekregen.

Bijvoorbeeld:

8:00 uur: medicijnen ingenomen (1 Paracetamol 500 mgr. + 1 Lasix 10 mgr.)
10:30 uur: koffie gedronken
11:00 uur: boodschappen gedaan
11:15 uur: hartkloppingen (op de knop gedrukt!!)

Als u iets bijzonders voelt, dan druk u eenmalig op de blauwe knop van de holterrecorder. U bepaalt zelf wanneer en waarvoor u op de knop drukt. Dit kan zijn bijvoorbeeld als u hartkloppingen voelt, duizelig wordt, bij pijn op de borst (of een drukkende gevoel), pijn in de halsstreek of armen enzovoort. De analist ziet dan in de registratie precies wanneer u op de blauwe knop gedrukt heeft en kan dan secuur bekijken hoe uw hart op dat moment werk (aan de hand van het opgenomen ECG).

Belangrijke tips:

  • haal nooit de batterijen uit de recorder
  • knip nooit de draden (tussen de holterrecorder en de plakkers) door
  • vermijd water en zand in de holterrecorder
  • neem bij vragen (over de recorder) contact op met uw ziekenhuis of met Meddis

Meddis gebruikt speciale elektroden van hoge kwaliteit voor het maken van holteropnames. Het kan voor komen dat een of meerdere elektroden loslaten. Losse elektroden registreren niet uw hartslag, maar geven wel veel storing.

Probeert u de elektrode(n) weer op de borstkast te bevestigingen en leukoplast (of een andere pleister) goed vast te plakken. Noteert u in ieder geval in het dagboekje dat de elektrode(n) los was en dat u het weer vastgeplakt heeft. Tijdens het analyseren van de hartslag kan de analist hier rekening mee houden.

Meer vragen?

Wij nodigen u van harte uit om uw vraag te stellen. U kunt bellen naar ons kantoor, tijdens kantooruren, via telefoonnummer 0165 – 55 06 48. Faxen mag ook naar faxnummer 0165 – 557 408. Of u kunt gebruikmaken van ons contactformulier via deze website.

Adres en contact

Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal
0165 – 550 648
info@meddis.nl

© Copyright Meddis Holterservice 2020